darnhofer peterbernhard

GR Peter Bernhard Darnhofer

Fraktion: ÖVP
Beruf: Landwirt

Jahrgang 1985
8181 Wollsdorferegg

deutschl gerald neu

GK Gerald Deutschl

Fraktion: SPÖ, Kassier seit April 2010
Beruf: Angestellter

Jahrgang 1964
8200 Albersdorf

eberl richard

GR Richard Eberl

Fraktion: ÖVP
Beruf: Landwirt

Jahrgang 1989
8211 Kalch

gross herbert

GR Herbert Groß

Fraktion: ÖVP
Beruf: Polier

Jahrgang 1965
8211 Prebuch

kober stefan

GR Stefan Kober

Fraktion: ÖVP
Beruf: Landwirt

Jahrgang 1981
8181 Wollsdorferegg

 

lechner martin

GR DI (FH) Martin Lechner

Fraktion: GRÜNE
Beruf: Techn. Angestellter

Jahrgang 1973
8200 Albersdorf

pregartner claudia

GR  Claudia Pregartner

Fraktion: ÖVP
Beruf: Lehrerin

Jahrgang 1989
8200 Postelgraben

schmierdorfer robert

BGM Robert Schmierdorfer

Fraktion: ÖVP, Bürgermeister seit Oktober 2009


Jahrgang 1964
8200 Albersdorf

thomasser hanspeter

VBGM Hanspeter Thomasser

Fraktion: ÖVP
Beruf: Landwirt


Jahrgang 1973
8200 Albersdorf

trattner sandra

GR Sandra Trattner

Fraktion: ÖVP
Beruf: Bankangestellte

Jahrgang 1974
8211 Prebuch

 
weingartmann arthur

GR Arthur Weingartmann

Fraktion: ÖVP
Beruf: Landwirt

Jahrgang 1975
8211 Kalch

zach dietmar

GR Dietmar Zach

Fraktion: SPÖ
Beruf: ÖBB Angestellter

Jahrgang 1964
8200 Albersdorf

zierler günter

GR Günter Zierler

Fraktion: SPÖ
Beruf: LKH Angestellter

Jahrgang 1961
8211 Prebuch

zrim stefanie

GR Stefanie Zrim

Fraktion: ÖVP
Beruf: Webdesignerin

Jahrgang 1991
8200 Albersdorf

Zurück nach oben